จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Strong Woman Do Bong Soon ซับไทย

ตอนที่ 1-16 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Missing Nine ซับไทย

ตอนที่ 1-16 จบ ซับไทย

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Saimdang, Light’s Diary

ตอนที่ 1-28 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Chief Kim ซับไทย

ตอนที่ 1-20 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Tomorrow With You ซับไทย

ตอนที่ 1-16 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Defendant ซับไทย

ตอนที่ 1-20 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Seven First Kisses ซับไทย

ตอนที่ 1-8 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Night Light ซับไทย

ตอนที่ 1-20 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Weightlifting Fairy Kim Bok Joo ซับไทย

ตอนที่ 1-16 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Goblin ซับไทย

ตอนที่ 1-16 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Hwarang ซับไทย

ตอนที่ 1- 20 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Sweet Stranger and Me ซับไทย

ตอนที่ 1-16 nosub, ตอนที่ 1-16 ซับไทย จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Romantic Doctor, Teacher Kim ซับไทย

ตอนที่ 1-20 ซับไทย,ตอนที่ 1-20 nosub จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี The Legend of The Blue Sea ซับไทย

ตอนที่ 1-20 ซับไทย , ตอนที่ 1-20 nosub จบ

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี Moonlight Drawn by Clouds ซับไทย

ตอนที่ 1-18 ซับไทย,ตอนที่ 1-18 (จบ) nosub

จบแล้ว

ซีรี่ส์เกาหลี On the Way to the Airport ซับไทย

ตอนที่ 1-16 nosub , ตอนที่ 1-16 ซับไทย จบ