จบแล้ว

ซีรีย์เกาหลี Super Daddy Yeol ซับไทย

ep.1-16 ซับไทย,ep.1-16 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Unkind Women ซับไทย

ep.1-24 ซับไทย(ตอนจบ),ep.1-23 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Blue Bird’s House ซับไทย

ep.1-50 ซับไทย (จบ), ep.1-50 original จบ

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Heard It as a Rumor ซับไทย

ep.1-30(จบ) ซับไทย,ep.1-30 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Jingbirok ซับไทย

ep.1-11 ซับไทย ,ep.1-50 original(จบ)

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Kill Me, Heal Me ซับไทย

ep.1-20(จบ) ซับไทย,ep.7-20 (จบ) original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Blood ซับไทย

ep.1-20 ซับไทย (จบ), ep.1-20 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Ho Goo’s Love ซับไทย

ep.1-16(จบ) ซับไทย,ep.1-16 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี House Maids ซับไทย

ep.1-20(จบ) ซับไทย,ep.3-20 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี My Heart Twinkle Twinkle ซับไทย

ep.1-26 ซับไทย(จบ),ep.1-26 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Heart to Heart ซับไทย

ep.1-16(จบ) ซับไทย, ep.4-16 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Shine or Go Crazy ซับไทย

ep.1-24(จบ) ซับไทย,ep.3-24 original จบ

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Hyde, Jekyll and I ซับไทย

ep.1-20(จบ) ซับไทย,ep.3-20 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Spy ซับไทย

ep.1-16 (จบ) ซับไทย,ep.5-16 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี The Family Is Coming ซับไทย

ep.1-20(จบ) ซับไทย,ep.5-20 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Ok Family ซับไทย

ep.1-2 (จบ) ซับไทย

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Valid Love/Sensible Love ซับไทย

ep.1-20 ซับไทย, ep 6-20 (จบ) original