จบแล้ว

ซีรีย์เกาหลี My Unfortunate Boyfriend ซับไทย

ep.1-16 ซับไทย(จบ),ep.1-16 original (จบ)

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Divorce Lawyer in Love ซับไทย

ep.1-18 ซับไทย(จบ),ep.1-18 original(จบ)

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Let’s Eat Season 2 ซับไทย

ep.1-18(จบ) ซับไทย,ep.1-18 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Producer ซับไทย

ep.1-12 ซับไทย,ep.2-12 original จบ

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี The Girl Who Can See Smells ซับไทย

ep.1-16 ซับไทย(จบ),ep.1-16 original (จบ)

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Angry Mom ซับไทย

ep.1-16 ซับไทย(จบ),ep.1-16 original (จบ)

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Falling for Innocence ซับไทย

ep.1-16 ซับไทย(จบ),ep.1-16 original (จบ)

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Missing Noir M ซับไทย

ep.1-10 (จบ) ซับไทย,ep.1-10 original (จบ)

จบแล้ว

ซีรี่ส์ Flower of the Queen

ep.1-16 ซับไทย,ep.1-44 original

จบแล้ว

ซีรีย์เกาหลี Super Daddy Yeol ซับไทย

ep.1-16 ซับไทย,ep.1-16 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Unkind Women ซับไทย

ep.1-24 ซับไทย(ตอนจบ),ep.1-23 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Blue Bird’s House ซับไทย

ep.1-50 ซับไทย (จบ), ep.1-50 original จบ

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Heard It as a Rumor ซับไทย

ep.1-30(จบ) ซับไทย,ep.1-30 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Jingbirok ซับไทย

ep.1-11 ซับไทย ,ep.1-50 original(จบ)

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Kill Me, Heal Me ซับไทย

ep.1-20(จบ) ซับไทย,ep.7-20 (จบ) original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Blood ซับไทย

ep.1-20 ซับไทย (จบ), ep.1-20 original

จบแล้ว

ซีรี่ย์เกาหลี Ho Goo’s Love ซับไทย

ep.1-16(จบ) ซับไทย,ep.1-16 original