ออนแอร์

คนละคร

ตอนที่ 1-4

ออนแอร์

Water Boyy The Series

ตอนที่ 1-4

ออนแอร์

Love Songs Love Series ตอน ยังโสด

ตอนที่ 1-3

ออนแอร์

ป่ากามเทพ

ตอนที่ 1-26 ตอนจบ

จบแล้ว

U-Prince The Series ตอน คิรัน คิริว

ตอนที่ 1-4 จบ

จบแล้ว

u-prince The Series ตอน ฮอว์ค

ตอนที่ 1-4 จบ

จบแล้ว

O Negative รักออกแบบไม่ได้

ตอนที่ 1-26 ตอนจบ

จบแล้ว

U-Prince The Series ตอน เท็ดดี้

ตอนที่ 1-4

จบแล้ว

เป็ด idol series

ตอนที่ 1-8