ออนแอร์

เด็กใหม่

ตอนที่ 1-10

ออนแอร์

แหวนดอกไม้

ep.1-8

จบแล้ว

ละครหลงไฟ

ตอนที่ 1-27 ตอนจบ

ออนแอร์

Club Friday The Series 9

ออนแอร์

Project S The Series

ตอนที่ 1-5

จบแล้ว

Love Songs To Be Continued ตอน เพื่อนสนิท

ตอนที่ 1-7 จบ

จบแล้ว

คนละคร

ตอนที่ 1-26 จบ

จบแล้ว

Water Boyy The Series

ตอนที่ 1-8