The Walking Dead Season 7 ep.9 จะกลับมาฉายต่ออีกครั้งในวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 2 ทุ่มตรง ทางช่อง Fox ไทยจ้า

 เมื่อริคไม่ยอมกลุ่มผู้ใถ่บาปอีกต่อไป อะไรจะเกิดขึ้น แฟนๆ TWD ไม่ควรพลาด!!!!