ซีรี่ส์ Allegiance Ep.13 ซับไทย ตอนจบ

วันที่ 03/5/2015 เวลา 22:12 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.12 ซับไทย

วันที่ 26/4/2015 เวลา 14:57 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.11 ซับไทย

วันที่ 20/4/2015 เวลา 15:57 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.10 ซับไทย

วันที่ 12/4/2015 เวลา 23:40 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.9 ซับไทย

วันที่ 06/4/2015 เวลา 12:39 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.8 ซับไทย

วันที่ 30/3/2015 เวลา 00:27 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.7 ซับไทย

วันที่ 22/3/2015 เวลา 16:12 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.6 ซับไทย

วันที่ 21/3/2015 เวลา 11:36 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.5 ซับไทย

วันที่ 08/3/2015 เวลา 20:13 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.2 ซับไทย

วันที่ 01/3/2015 เวลา 17:44 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.3 ซับไทย

วันที่ 01/3/2015 เวลา 17:44 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.4 ซับไทย

วันที่ 01/3/2015 เวลา 17:44 น.

ซีรี่ส์ Allegiance Ep.1 ซับไทย

วันที่ 01/3/2015 เวลา 17:41 น.