ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.16 ซับไทย

วันที่ 28/5/2015 เวลา 12:03 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.15 ซับไทย

วันที่ 26/5/2015 เวลา 20:38 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.14 ซับไทย

วันที่ 21/5/2015 เวลา 21:28 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.13 ซับไทย

วันที่ 19/5/2015 เวลา 20:40 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.12 ซับไทย

วันที่ 14/5/2015 เวลา 20:27 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.11 ซับไทย

วันที่ 12/5/2015 เวลา 23:00 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.10 ซับไทย

วันที่ 07/5/2015 เวลา 20:18 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.9 ซับไทย

วันที่ 05/5/2015 เวลา 20:46 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.8 ซับไทย

วันที่ 01/5/2015 เวลา 13:42 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.7 ซับไทย

วันที่ 28/4/2015 เวลา 23:35 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.6 ซับไทย

วันที่ 22/4/2015 เวลา 12:35 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.5 ซับไทย

วันที่ 20/4/2015 เวลา 17:08 น.

EXO Comeback and Drama Special (1/4)

วันที่ 18/4/2015 เวลา 11:03 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.4 ซับไทย

วันที่ 14/4/2015 เวลา 22:00 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.3 ซับไทย

วันที่ 14/4/2015 เวลา 11:34 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.2 ซับไทย

วันที่ 12/4/2015 เวลา 01:05 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door Ep.1 ซับไทย

วันที่ 12/4/2015 เวลา 00:58 น.

ซีรี่ย์เกาหลี EXO Next Door คลิปสัมภาษณ์พิเศษกับยอนฮี

วันที่ 10/4/2015 เวลา 01:29 น.