ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.16 ซับไทย

วันที่ 12/11/2015 เวลา 10:30 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.15 ซับไทย

วันที่ 07/11/2015 เวลา 08:03 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.14 ซับไทย

วันที่ 05/11/2015 เวลา 12:55 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.13 ซับไทย

วันที่ 31/10/2015 เวลา 09:36 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.12 ซับไทย

วันที่ 29/10/2015 เวลา 11:40 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.11 ซับไทย

วันที่ 23/10/2015 เวลา 20:09 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.10 ซับไทย

วันที่ 22/10/2015 เวลา 22:36 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.9 ซับไทย

วันที่ 16/10/2015 เวลา 16:00 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.8 ซับไทย

วันที่ 10/10/2015 เวลา 08:12 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.7 ซับไทย

วันที่ 09/10/2015 เวลา 00:58 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.6 ซับไทย

วันที่ 03/10/2015 เวลา 01:03 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.5 ซับไทย

วันที่ 02/10/2015 เวลา 01:18 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.4 ซับไทย

วันที่ 27/9/2015 เวลา 08:30 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.3 ซับไทย

วันที่ 25/9/2015 เวลา 17:05 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.2 ซับไทย

วันที่ 20/9/2015 เวลา 22:53 น.

ซีรี่ย์เกาหลี She Was Pretty Ep.1 ซับไทย

วันที่ 18/9/2015 เวลา 10:46 น.